De Streyenvissers

Hengelsportvereniging De Streyenvissers opgericht in 1951 als Zeevisvereniging.

Nol Jurgers erelid

1 min read

Nol Jurgers erelid

Op onze jaarlijkse feestmiddag waar de kampioenen worden gehuldigd en
ieder lid een waardevolle prijs krijgt voor de inspanningen van het afgelopen
jaar kreeg een speciaal karakter.
Halverwege de middag werd Nol Jurgers toegesproken door voorzitter Alex
Overbeeke die zijn geschiedenis bij De Streyenvissers uitvoerig uit de doeken
deed. Vanaf de oprichting van de vereniging lid geworden samen met vader
Jac. Jurgers die gelijk secretaris werd. Na het overlijden van vader Jac werd Nol
door de toenmalige voorzitter Dré Vleghels benaderd om de functie over te
nemen. Het werd geen vraag, maar gewoon de functie overnemen. Hij heeft de
functie 12 jaar vol gehouden en daarna tot op heden als commissaris. Totaal
zijn dit 51 jaar waarvoor hij in de tussentijd een koninklijke onderscheiding
heeft ontvangen, lid van Oranje Nassau en namens de federatie de zilveren
speld.
Tevens heeft hij de eremedaille ontvangen van de vereniging wegens het
lidmaatschap 60 jaar vanaf de oprichting. Nu hij bij de volgende Algemene
ledenvergadering niet meer herkiesbaar was is bij het bestuur het besluit
gerezen iets extra’s iets bijzonders te doen.
Voor al zijn werkzaamheden binnen en buiten de vereniging hebben wij
besloten om Nol Jurgers te benoemen als Erelid van De Streyenvissers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *