mei 16, 2022

De Streyenvissers

Hengelsportvereniging De Streyenvissers opgericht in 1951 als Zeevisvereniging.

Door de jaren heen

Door de jaren heen…
BERGEN OP ZOOM – Bergenaar Piet Jurgers (64) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

piet jurgers
Burgemeester Han Polman speldde hem de koninklijke onderscheiding op tijdens de viering van het 1-jarig bestaan van Residentie Moermont van de Stichting Tante Louise-Vivensis aan de Veilingdreef in Bergen op Zoom. urgers stond op het punt een inleiding te verzorgen over het belang van vrijwilligers, toen hij door de burgemeester werd verrast.
Die lichtte de aanwezigen toe waarom het ‘Hare Majesteit had behaagd’ Piet Jurgers te onderscheiden.
pietj
Zijn echtgenote bleek in 1980 aan een progressieve spierziekte te lijden. Na een beenamputatie werd zij opgenomen in een verpleeghuis. Jurgers ging zelf zijn huis aanpassen, zodat zijn vrouw weer thuis kwam wonen. Ook op camping Anna Friso in Kamperland zorgde hij voor aanpassingen zodat zij met de rolstoel in de weekends samen met haar man op de camping kon doorbrengen. In 2006 overleed Jurgers’ vrouw. Na haar dood sloot hij zich aan bij de lokale cliëntenraad van het ABG, later overgestapt in Stichting Tante Louise-Vivensis. Als zanger en artiest vrolijkt hij menig patiënt op.
Ook op de camping in Zeeland is hij erg actief ook met technische klusjes.
Jurgers is vanaf 1993 secretaris en voert de ledenadministratie van visclub de Streyenvissers namens iedereen van de streyenvissers feliciteren wij piet, met de behaalde orde van oranje-Nassau onderscheiding

Alex van Oranje Nassau

Alex

Alex Overbeeke, 44 jaar lid van de vereniging, vanaf 1992 tot 2007 penningmeester, bij de introductie van de Vispas heeft hij ledenadministratie op zich genomen. In 2009 kwam de functie van voorzitter vrij en werd Alex op de rumoerige jaarvergadering van 2009 door de assistent ledenadministrateur naar voren geschoven, om deze vacature in te vullen om zodoende uit de patstelling te komen waar we in beland waren. Het werd in eerste instantie niet in dank afgenomen door Alex, maar toch zag hij al gauw de noodzaak er van in en is dus sinds 2009 onze 4e voorzitter in 60 jaar De Streyenvissers. Dat er in 60 jaar vele veranderingen zijn gekomen zal niemand ontgaan zijn, André Vleghels heeft 39 jaar de vereniging bestuurd met de achterkant van zijn sigarendoos als “notitieblok”, Arnold Jurgers heeft jarenlang handgeschreven de notulen en jaarverslagen in het grote notulenboek vastgelegd, terwijl bij Alex het digitale tijdperk is aangebroken, mobile telefoon, Sms’en, mailen, Skypen en waar is het einde. Alex sluit de rij van de 3A’s van Oranje Nassau af en ook hij mocht een lintje in ontvangst nemen, in 2008 werd het hem uitgereikt door burgemeester Polman en wethouder Siebelink.

lintje-nol jurgers

Arnold Jurgers, is vanaf de oprichting lid van de vereniging, na het overlijden van vader Jac Jurgers Sr. heeft hij het secretariaat overgenomen en dit van 1966 tot 1978 gedaan, van 1979 tot op heden vervuld hij nog steeds een bestuursfunctie maar nu als commissaris. Vanaf 1962 heeft hij 8 keer het clubkampioenschap voor zich opgeëist. ( van 1951 tot 1962 zijn er helaas geen uitslagen terug te vinden in het archief red.) een van zijn grootste successen was het veroveren van de niet bestaande “Zeeland Cup” in 1971 tijdens een concours in Breskens. In 2001 is hij voor zijn 50 jarig lidmaatschap en 35 jarig jubileum als bestuurslid door Hare Majesteit beloont met een Koninklijke onderscheiding. Het lintje werd uitgereikt door locoburgemeester Giel Jansen, voor de decorandus was de verrassing des te groter omdat hij enkele dagen er voor, net voor de eerste keer Opa geworden was en de kersverse ouders ook aanwezig waren. Samen met Alex Overbeeke en oud voorzitter Sjaak Stelwage is hij de grote stimulator geweest om voor de 2e reeks Internationale wedstrijden te zorgen onder de naam, Grote Prijs Streyenvissers welke 5 keer gehouden is tussen 1993 en 2001 met telkens een rustperiode van 1 jaar.


André Vleghels, een van de oprichters van de eerste zoutwater hengelvereniging van Nederland, 39 jaar heeft hij de functie van voorzitter bekleed van ons unieke clubke.
In 1956 heeft hij samen met medeoprichters Jac Jurgers Sr., Johannus Hartog en Bram Baden het initiatief genomen om een Internationale zeehengel wedstrijd te organiseren aan de dijken van Strijenham op het eiland Tholen.
Iets doen is niet moeilijk, maar iets goed doen is altijd het streven geweest van De Streyenvissers, vandaar dat er samenwerking gezocht werd met Dhr. van Doorn burgemeester van Poortvliet, Dhr. Bal directeur VVV Tholen en Dhr. Laban gemeente secretaris van Tholen stad.
Bekendheid geven aan dit evenement was uiteraard een pre, Brabants Nieuwsblad en de PZC werden ingeschakeld voor de regionale berichtgeving, terwijl voor de landelijke bekendmaking Cor van Heugten en Frits van Griensven, sportjournalisten die ook visvrienden van Jac Jurgers Sr. waren, ingeschakeld werden.
Het werd een gigantisch succes gezien de 642 deelnemers op 21 mei de 2e Pinksterdag 1956. Schrikt u niet van het inschrijfgeld Fl. 1,50 per deelnemer.
Hier bleef het niet bij voor André, hij is ook in 1959 medeoprichter en tevens voorzitter geweest van onze zustervereniging De Krabben uit Bergen op Zoom en van 1959 tot 1961 is hij ook nog voorzitter geweest van handbalvereniging SIOS.Dit alles was voor De Streyenvissers aanleiding om André voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding, welke hem op 16 oktober 1987 is uitgereikt namens de Koningin door Drs. Pieter van Zevenbergen burgemeester van Bergen op Zoom. Op 30 november 1991 is André benoemd tot Erevoorzitter van De Streyenvissers

Nol Jurgers ontvangt verenigingsonderscheiding van voorzitter Alex Overbeeke

Dhr. W. van Gils Nol Jurgers ontvangt zilveren Federatiespeld van Dhr. W. van Gils namens ons allen ,nog vele jaren Nol

1951 De Streyenvissers 2011
10 december 2011 was het zover, de viering van het 60 jarig bestaan van H.S.V. De Streyenvissers, de feestcommissie had zijn uiterste best gedaan om het de leden naar de zin te maken. De vereniging heeft nog twee leden vanaf het 1e uur te weten, André Vleghels mede oprichter, 39 jaar voorzitter en sinds 1991 Erevoorzitter van de vereniging en Arnold Jurgers ook hij bekleed al 45 jaar een bestuursfunctie binnen de vereniging.
Reden genoeg om beide leden extra in het zonnetje te zetten, helaas moest André Vleghels wegens privé omstandigheden verstek laten gaan. Dhr. Wil van Gils van Sportvisserij Zuidwest Nederland was aanwezig om de jubilarissen eens extra te belichten, hij had voor de jubilarissen de Zilveren Federatiespeld bij. Dhr. Van Gils sprak mooie woorden uit over de inzet die Nol al zoveel jaren doet voor de vereniging maar ook voor de hengelsport in zijn totaliteit en dan voornamelijk voor de jeugdige vissertjes, zij zijn de toekomst voor de hengelsport.
André heeft de speld op de ALV van 8 januari 2012 in ontvangst mogen nemen van onze voorzitter. Op de foto de twee jubilarissen met hun welverdiende speld.

de twee jubilarissen


Gelegen 2 km ZO van Poortvliet, rond de wegen Strijenseweg / Havenweg / Van der Slikkeweg / Scheldestraat / Onder de Zeedijk / Strijensepad.
ligt het plaatsje Strijenham,
Strijenham is een voormalige heerlijkheid, ontstaan aan de monding van de Striene, welk water de verbinding vormde tussen Schelde en Maas.
Buurtschap Strijenham onder de rook van Poortvliet, naast de geparkeerde fiets recht in het midden van de foto, was het cafeetje van Stiena en Johannus Hartog gevestigd.
Na een dagje vissen kwamen de oprichters van weleer André Vleghels en wijlen Jac Jurgers Sr. elkaar tegen, samen met Johannus Hartog zijn daar de fundamenten gelegd voor de vereniging die in 2011 haar 60 jarig bestaan vieren
De Streyenvissers.

streyen
Eendrachtbode 18 mei 1956
Naar het hengelconcours

Strijenham
De verwachting dat voor het grote internationale zeehengelconcours dat tweede Pinksterdag
a. s. van half twaalf tot 3.00 uur in de omgeving van de Strijenhamse zeedijk wordt gehouden
( hierover hebben we eerder uitvoering geschreven) grote belangstelling zou bestaan is niet beschaamd geworden.
Het blijkt uit de 480 inschrijvers, dat er voor deze sport bij alle rang en stand belangstelling is. Er zijn deelnemers professoren, doktoren, advocaten, evengoed ambachtslieden, arbeiders, militairen, H.B.S.ers enz. Behalve de 480 ingeschrevenen kwam er nog toezegging dat een groep van 70 Belgen voornemens is mee te doen.
Overigens komen ze van alle kanten uit ons land, van Wildervank en Enkhuizen, van Limburg en Utrecht, van Zeeland en Zuid Holland.
Door de initiatiefnemers is het enorm voorbereidend werk tot een goed eind gebracht. Als aas zijn er straks 3000 zeepieren beschikbaar plus de nodige zagers en bliek.
Op iedere 5 deelnemers staat een controleur, want het gaat er om dat de prijzen na afloop op eerlijke wijze worden toegekend. Wie zal er de meeste vis ( aan gewicht) ophalen?
Talrijk zijn de beschikbaar gestelde prijzen van gemeentebesturen, verenigingen, organisaties en particulieren. De wedstrijd duurt dus van half twaalf tot drie uur, waarna omstreeks 5 uur in het veilinggebouw te Tholen de prijsuitreiking zal plaatsvinden.
In verband met het internationale karakter van deze wedstrijd is aan de Commissaris der Koningin in Zeeland gevraagd de prijzen uit te reiken.
Het is bij het opmaken van dit bericht nog niet bekend of hij daartoe gelegenheid heeft.
Verder zullen ook de burgemeesters van eilandgemeenten prijzen uitreiken. Het woord zal o. m. gevoerd worden door de bekende sporthengelaar Jurgers uit Bergen op Zoom, terwijl ir. Geuze de Franse deelnemers zal toespreken.
Het ligt in de bedoeling om aansluitend op de trein van 8.30 uur in Bergen op Zoom een rechtstreekse Busdienst naar Strijen te laten lopen, waartoe de nodige bussen zijn gereserveerd. Verder wordt een pendelbusdienst vanaf Tholen naar Strijen onderhouden.
Tussen afloop van de wedstrijd 3 uur en de prijsuitreiking omstreeks 5 uur n.m wordt door muziekvereniging Concordia van Borgvliet een concert gegeven. Het organiserend comité verzoekt inwoners de vlag uit te hangen om mede hierdoor dit internationale zeehengelconcours op te vrolijken.
Dat er uiteraard op prachtig Pinksterweer wordt gehoopt is logisch niet alleen de wens van de zeehengelaars.
Kopie artikel in bezit van archief De Streyenvissers.

Nieuws uit 1956

Eendrachtbode 13 april 1956


Dinsdag 10 april hield het organisatiecomité van H. S. V. De Streyenvissers een persvoorlichting vanwege de 1e Nederlandse Internationale zeehengel wedstrijd, welke gehouden werd op 2e Pinksterdag, 21 mei 1956.
Het organisatiecomité bestaande uit o. a. de heren Jac Jurgers, Johannus Hartog en Bram Baden van de Streyenvissers, hadden de heren Bal en Laban van de Thoolense VVV, G. W. Oskamp voorzitter VVV Zeeland, P. J. J. Jacobs voorzitter VVV Noord Brabant, W. J. van Doorn burgemeester van Poortvliet, D. C. Bouwens burgemeester van St. Maartensdijk en Scherpenisse, de heer C. W. A. Geuze dijkgraaf van Poortvliet, de heer C. van Dalen dijkgraaf van Scherpenisse en een veertigtal sportjournalisten uitgenodigd waaronder hengeldeskundigen van naam.
Het gezelschap had zich verzameld bij de loodsen van de Oestermaatschappij “Bona Fides” om op de “Tholen 12” te stappen om het parcours vanaf het water te aanschouwen. Na een rondvaart langs het parcours hebben een twintigtal journalisten zich gewaagd aan een paar uurtjes hengelen, het resultaat was nog niet om over naar huis te schrijven, maar Kaptein Baaij verzekerde de aanwezigen dat het er 21 mei geheel anders uit zou zien qua visvangsten.

Het is zomaar een korte impressie van de redactie, het gehele artikel is te lezen in de Eendrachtbode, 13 april 1956, in het gemeentearchief van Tholen, het archief van De Streyenvissers is in het bezit van een kopij.

klein35jaarbestaan
DE STREYENVISSERS
60 jaar
Dit jaar vieren wij het feit dat 60 jaar geleden de vereniging is opgericht.
De voormannen van die tijd,
Andre Vleghels, Jack Jurgers en Bram Baden hadden toen al een vooruit ziende blik betreffende de zeehengelsport.
Dankzij hun inspanningen zijn wij een vereniging die nog steeds rondom de Zeeuwse wateren vist.
Speciaal is nog te vermelden dat ons erelid Andre Vleghels als laatste van de oprichters in leven is
en wij verwachten zijn aanwezigheid op de feestdag.
De festiviteiten zijn samengevat in een dag die in besloten sfeer zal plaats vinden.
Voorals nog voor alle leden een dikke Proficiat.


foto van 40 jarig bestaan van de Streyenvissers

40 jaar

foto van 50 jarig bestaan van de Streyenvissers

50 jaarHet plaatsje Strijenham,


Gelegen 2 km ZO van Poortvliet, rond de wegen Strijenseweg / Havenweg / Van der Slikkeweg / Scheldestraat / Onder de Zeedijk / Strijensepad.
ligt het plaatsje Strijenham,
Strijenham is een voormalige heerlijkheid, ontstaan aan de monding van de Striene, welk water de verbinding vormde tussen Schelde en Maas.
Buurtschap Strijenham onder de rook van Poortvliet, naast de geparkeerde fiets recht in het midden van de foto, was het cafeetje van Stiena en Johannus Hartog gevestigd.
Na een dagje vissen kwamen de oprichters van weleer André Vleghels en wijlen Jac Jurgers Sr. elkaar tegen, samen met Johannus Hartog zijn daar de fundamenten gelegd voor de vereniging die in 2011 haar 60 jarig bestaan vieren
De Streyenvissers.


Eendrachtbode 18 mei 1956
Naar het hengelconcours


De verwachting dat voor het grote internationale zeehengelconcours dat tweede Pinksterdag
a. s. van half twaalf tot 3.00 uur in de omgeving van de Strijenhamse zeedijk wordt gehouden
( hierover hebben we eerder uitvoering geschreven) grote belangstelling zou bestaan is niet beschaamd geworden.
Het blijkt uit de 480 inschrijvers, dat er voor deze sport bij alle rang en stand belangstelling is. Er zijn deelnemers professoren, doktoren, advocaten, evengoed ambachtslieden, arbeiders, militairen, H.B.S.ers enz. Behalve de 480 ingeschrevenen kwam er nog toezegging dat een groep van 70 Belgen voornemens is mee te doen.
Overigens komen ze van alle kanten uit ons land, van Wildervank en Enkhuizen, van Limburg en Utrecht, van Zeeland en Zuid Holland.
Door de initiatiefnemers is het enorm voorbereidend werk tot een goed eind gebracht. Als aas zijn er straks 3000 zeepieren beschikbaar plus de nodige zagers en bliek.
Op iedere 5 deelnemers staat een controleur, want het gaat er om dat de prijzen na afloop op eerlijke wijze worden toegekend. Wie zal er de meeste vis ( aan gewicht) ophalen?
Talrijk zijn de beschikbaar gestelde prijzen van gemeentebesturen, verenigingen, organisaties en particulieren. De wedstrijd duurt dus van half twaalf tot drie uur, waarna omstreeks 5 uur in het veilinggebouw te Tholen de prijsuitreiking zal plaatsvinden.
In verband met het internationale karakter van deze wedstrijd is aan de Commissaris der Koningin in Zeeland gevraagd de prijzen uit te reiken.
Het is bij het opmaken van dit bericht nog niet bekend of hij daartoe gelegenheid heeft.
Verder zullen ook de burgemeesters van eilandgemeenten prijzen uitreiken. Het woord zal o. m. gevoerd worden door de bekende sporthengelaar Jurgers uit Bergen op Zoom, terwijl ir. Geuze de Franse deelnemers zal toespreken.
Het ligt in de bedoeling om aansluitend op de trein van 8.30 uur in Bergen op Zoom een rechtstreekse Busdienst naar Strijen te laten lopen, waartoe de nodige bussen zijn gereserveerd. Verder wordt een pendelbusdienst vanaf Tholen naar Strijen onderhouden.
Tussen afloop van de wedstrijd 3 uur en de prijsuitreiking omstreeks 5 uur n.m wordt door muziekvereniging Concordia van Borgvliet een concert gegeven. Het organiserend comité verzoekt inwoners de vlag uit te hangen om mede hierdoor dit internationale zeehengelconcours op te vrolijken.
Dat er uiteraard op prachtig Pinksterweer wordt gehoopt is logisch niet alleen de wens van de zeehengelaars.
Kopie artikel in bezit van archief De Streyenvissers.
Nieuws uit 1956
Eendrachtbode 13 april 1956
Dinsdag 10 april hield het organisatiecomité van H. S. V. De Streyenvissers een persvoorlichting vanwege de 1e Nederlandse Internationale zeehengel wedstrijd, welke gehouden werd op 2e Pinksterdag, 21 mei 1956.
Het organisatiecomité bestaande uit o. a. de heren Jac Jurgers, Johannus Hartog en Bram Baden van de Streyenvissers, hadden de heren Bal en Laban van de Thoolense VVV, G. W. Oskamp voorzitter VVV Zeeland, P. J. J. Jacobs voorzitter VVV Noord Brabant, W. J. van Doorn burgemeester van Poortvliet, D. C. Bouwens burgemeester van St. Maartensdijk en Scherpenisse, de heer C. W. A. Geuze dijkgraaf van Poortvliet, de heer C. van Dalen dijkgraaf van Scherpenisse en een veertigtal sportjournalisten uitgenodigd waaronder hengeldeskundigen van naam.
Het gezelschap had zich verzameld bij de loodsen van de Oestermaatschappij “Bona Fides” om op de “Tholen 12” te stappen om het parcours vanaf het water te aanschouwen. Na een rondvaart langs het parcours hebben een twintigtal journalisten zich gewaagd aan een paar uurtjes hengelen, het resultaat was nog niet om over naar huis te schrijven, maar Kaptein Baaij verzekerde de aanwezigen dat het er 21 mei geheel anders uit zou zien qua visvangsten.

Het is zomaar een korte impressie van de redactie, het gehele artikel is te lezen in de Eendrachtbode, 13 april 1956, in het gemeentearchief van Tholen, het archief van De Streyenvissers is in het bezit van een kopij.
aan een afbeelding van deze kopie wordt gewerkt

Bent u in bezit bezit van foto’s en nieuwsberichten van de streyenvissers het liefst gedigitaliseerd
dan kunt u contact opnemen met de visclub onder het tabblad
Het Bestuur
namens ons alle bedankt!