De Streyenvissers

Hengelsportvereniging De Streyenvissers opgericht in 1951 als Zeevisvereniging.

Overige activiteiten

EFSA NEDERLANDS BOOT KAMPIOENSCHAP 2023 NEELTJE JANS

Klik hier voor de Flyer!

 

Dit jaar 2022 zullen wij als Streyenvissers weer verschillende activiteiten organiseren zoals:
De Karper wedstrijd in september (16,17 en 18 september)
 
De Roofvis wedstrijd in november (de exacte datum volgt Binnenkort!)
En in week 35 organiseren wij de ZomerVISkaravaan in samenwerking met Sportvisserij Nederland. Dit is een evenement speciaal voor de jeugd.
De datum van de ZomerVISkaravaan is woensdag 31 augustus. Inschrijven via www.stekkie.nl
De tijd wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd als deze bekend is.

Gewijzigde Locatie! (Niet meer in Halsteren aan de Kapitein Perrotstraat, maar op de Binnenschelde te Bergen op Zoom.  Helaas hebben we door de lage waterstand van de droogte het besluit moeten nemen om de Zomer Vis Karavaan te verplaatsen)
De ZomerVISkaravaan wordt gehouden in Bergen op Zoom aan de Ansjovislaan (Naast winkelcentrum het Kompas op de Bergse Plaat).
Elke stap die hierin gezet wordt, word in samenspraak gedaan met Sportvisserij Nederland en ons als organiserende vereniging. Binnenkort wordt op deze pagina de vereiste gratis online Jeugdvergunning geplaatst. Zonder deze vergunning kan er niet worden deelgenomen!
Sportvisserij Nederland en de federaties ondersteund onze vereniging bij de organisatie van de ZomerVISkaravaan in de vorm van communicatie, publiciteit, inschrijven van de kinderen en het beschikbaar stellen van de benodigde materialen. En zal er ook een Sportvisserij Nederland-vrijwilligersteam van circa 3-7 ervaren VISjuffen en VISmeesters aanwezig zijn. Een belangrijk deel van de benodigde (vis)materialen voor de uitvoering wordt gratis ter beschikking gesteld vanuit Sportvisserij Nederland. Daarbij hopen wij als vereniging dat er ook een werkelijke VISdrillsimulator ter beschikking wordt gesteld op deze dag.

Tevens neemt Sportvisserij Nederland in samenspraak met de HSV-contact op met de buurtsportcoaches van de gemeente voor afspraken voor eventuele medewerking en ondersteuning.Over de aanmeldprocedure van de kids, het tijdspad en de publiciteit neemt Sportvisserij Nederland ruim van tevoren contact op ons als deelnemende vereniging. Voor lokale publiciteit ontvangen alle HSV’s ruim voor het event een aantal posters, voldoende flyers en een kant en klaar persbericht voor het lokale-regionale netwerk.

Inschrijven via www.stekkie.nl
De posters en overige gegevens zullen ook tijdig door ons beschikbaar gesteld worden.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur  Hsv de Streyenvissers